Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

Απολογισμός Δράσης & Προγραμματισμός ΕΥΑΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSMOTE


Απολογισμός & προγραμματισμός δράσης
Εισήγηση: Σιδερά Ανδριανή,
Πρόεδρος ΕΥΑΕ Αθήνας


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Cosmote
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
17 Δεκεμβρίου 2008
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο όρος Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρος, το περιεχόμενο του, αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό το οποίο προστατεύεται από το Κοινοτικό και το Εθνικό μας Δίκαιο.
Οι σοβαροί κίνδυνοι που ελλοχεύουν στους σύγχρονους χώρους εργασίας είναι πολλοί. Το κόστος πρόληψης από την πλευρά της εργοδοσίας είναι σχετικά χαμηλό, όμως η υγεία μιας ανθρώπινης ζωής αποτελεί αξία αδιαπραγμάτευτη.
Οι εργοδότες, στην προσπάθειά τους για μεγιστοποίηση των κερδών τους, εντατικοποιούν την εργασία, αδιαφορούν για την υγεία των εργαζομένων και δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζόμενων, όπως είναι υποχρεωμένοι από τον Νόμο. Αδιαφορούν για την υγεία των εργαζομένων.
Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας, οι Τεχνικοί Εργασίας, οι Γιατροί Εργασίας και η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζόμενων, είναι επιφορτισμένοι με το έργο της διενέργειας ελέγχων για την πιστή εφαρμογή και διαφύλαξη από την πλευρά της επιχείρησης, των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους, είναι υπεύθυνοι για την υπόδειξη μέτρων πρόληψης, παροχής συμβουλών και οδηγιών στους εργοδότες.
Η κατανόηση της ευθύνης και του ρόλου του καθενός από τους προαναφερόμενους συντελεστές, στα πλαίσια μιας γόνιμης και αποτελεσματικής συνεργασίας, είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προάγουν το αγαθό της Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους και παράλληλα να προσδώσουν μια υψηλότερη ποιότητα ζωής στους εργαζόμενους.
Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους σε κάθε παραγωγική διαδικασία είναι πολλοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τους κινδύνους αυτούς. Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες είναι ανάγκη σήμερα πρέπει να μειωθούν δραστικά.
Ο ρόλος των εργαζομένων στη διαδικασία πρόληψης είναι αναντικατάστατος. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία τους από τους επαγγελματικούς κινδύνους. Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια τους στην εργασία, πρέπει να είναι μία από τις μη διαπραγματεύσιμες πλευρές στις εργασιακές σχέσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχουν περάσει τρία χρόνια από την σύσταση του νέου θεσμού της ΕΥΑΕ. Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας δεν υπήρχε από κανέναν όχι μόνο στην Cosmote αλλά και στον όμιλο ΟΤΕ και σε άλλες εταιρείες.
Παρ όλα αυτά, ενημερωθήκαμε, αυτοσχεδιάσαμε, παλέψαμε, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, δυσπιστία, απειλές, όμως δεν φοβηθήκαμε, δεν κάναμε πίσω, δεν υποκύψαμε σε κανέναν, βάλαμε πάνω απ όλα την Υγεία των εργαζομένων και τους εργαζόμενους ως ανθρώπους και όχι σαν αριθμούς όπως τους βλέπει η εργοδοσία.
Ο αγώνας μας είναι καθημερινός, μέσα στους χώρους εργασίας ξεκινάει από τους αυτόματους πωλητές το σάντουιτς, τους χώρους ανάπαυσης, τους χώρους εργασίας και φθάνει στον υπεύθυνο κτιρίου και την Διοίκηση για να δοθεί λύση.
Στις συναντήσεις μας με την Διοίκηση θέσαμε τα προβλήματα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και απαιτήσαμε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Κάναμε σημαντικά βήματα, χωρίς να εξαντλήσουμε όλα τα δικαιώματα μας σαν ΕΥΑΕ.
Επειδή δεν είναι καθαρό σε όλους, αισθανόμαστε την ανάγκη να διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά με δυο λόγια τον ρόλο μας.
Η Επιτροπή μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
και είναι όργανο συμβουλευτικό.
Μελετά
τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους.
Η Δράση μας
Κατ αρχήν ασχοληθήκαμε μ όλα τα προβλήματα που μας θέσατε επί 3 χρόνια μέσο Mail ή προφορικά και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την συνεργασία μας. Το mail της επιτροπής αλλά και τα προσωπικά μας mail, δέχθηκαν πολλά παράπονα από τους εργαζόμενους στα οποία παρεμβήκαμε. Θα συνεχίσουμε να κρατάμε την ανωνυμία όσων επικοινωνούν μαζί μας. Στους προϊστάμενους και την Διοίκηση θα φαίνεται μόνο η ΕΥΑΕ.
1. Στην δράση μας μέχρι σήμερα, μέσα στην εταιρεία, στην επαφή μας με άλλες επιτροπές του ομίλου και με το ΕΛΙΝΥΑΕ έχουμε διαπιστώσει ότι.
Η πραγματική εικόνα της εταιρείας δεν είναι όπως την παρουσιάζει η Διοίκηση.
Οι κατά τόπους υπεύθυνοι της εταιρείας για την Υγιεινή & Ασφάλεια ίσως δεν έχουν κατανοήσει τον ρόλο τους και τον ρόλο της ΕΥΑΕ.
Οι εργαζόμενοι σ όλους τους χώρους διατυπώνουν πολλά προβλήματα και το εργασιακό κλίμα δεν είναι το καλύτερο. (Αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε και στην έρευνα της Διοίκησης.)
Στην Cosmote υπάρχει εξωτερικός συνεργάτης (ΕΞΥΠ) για την Υγιεινή & Ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι για τα χρήματα που παίρνει δεν διασφαλίζει την εταιρεία όπως θα έπρεπε.
Πιστεύουμε ότι καλύτερα αποτελέσματα θα είχαμε εάν υπήρχε μια υπηρεσία ΕΣΥΠ του ομίλου ΟΤΕ ή σε πρώτη φάση της Cosmote, με τεχνικούς ασφάλειας που δεν θα επηρεάζονται από τον κάθε υπεύθυνο.
2. Επειδή αμφισβητήθηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων της επιτροπής μας από την Διοίκηση, αποφασίσαμε να τεκμηριώνουμε τον λόγο μας με φωτογραφίες από τους χώρους που ελέγχουμε. Έτσι σήμερα δεν αμφισβητούνται όσα λέμε αλλά και εργαζόμενοι έχουν άμεση ενημέρωση από την ιστοσελίδα της ΕΥΑΕ στο Μικρόκοσμο.
3. Οργανώσαμε, την εσωτερική μας λειτουργία, την επιμόρφωση μας στο ΕΛΙΝΥΑΕ, τις επαφές μας με άλλες επιτροπές του ομίλου ΟΤΕ, την ΟΜΕ-ΟΤΕ, την ΓΣΕΕ, την Διοίκηση και προγραμματίσαμε τους έλεγχους σε όλα τα κτίρια της Cosmote.
4. Κάναμε ελέγχους στα καταστήματα: Καλλιθέας, Περιστερίου, Ν Ηρακλείου, Κηφισίας, Στουρνάρη, Πανεπιστημίου, Κολωνακίου, Γλυφάδας, Αχαρνών, Κορυδαλλού.
5. Κτίριο Αχαρνών: Αναφερόμαστε ξεχωριστά στο κτίριο Αχαρνών γιατί υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Χαρτοκιβώτια, κλιματισμός, Αρχείο.
6. Επιλήψιμες συμπεριφορές: Η δράση μας δεν άρεσε στη Διοίκηση σε ορισμένους υπεύθυνους κτιρίων και σε ορισμένους προϊστάμενους. Όταν απειλήθηκαν 3 από τα πιο δραστήρια μέλη της επιτροπής μας, βάλαμε το θέμα στη Διοίκηση με την επιστολή μας επιλήψιμες συμπεριφορές, η οποία αναρτήθηκε και στον μικρόκοσμο. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν απειλούνται 3 μέλη της επιτροπής σωστά ενεργήσαμε, όμως σαν επιτροπή ακόμα περιμένουμε την ανακοίνωση που είχε δεσμευτεί ότι θα βγάλει το σωματείο για το θέμα αυτό.
7. Ενημέρωση: Ιστοσελίδα στον Μικρόκοσμο: Στην προσπάθεια μας να σας ενημερώνουμε Πανελλαδικά, άμεσα και ζωντανά φτιάξαμε την ιστοσελίδα της Επιτροπής στο μικρόκοσμο. Εμείς είπαμε όχι στην μυστική διπλωματία, ότι συζητήσαμε με την Διοίκηση, αλλά και πολλά αλλά από τη δράση μας, είναι αναρτημένα στο μικρόκοσμο. Στον χώρο αυτό έχουν επισυναφθεί και αρκετές φωτογραφίες καθώς πιστεύουμε ότι: Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη σημασία της χρήσης του μικρόκοσμου αποτελεί η άμεση παρέμβαση μας το καλοκαίρι για τον καύσωνα. Σήμερα με το πρόσχημα της αναδιάταξης του μικρόκοσμου και με αφορμή την αποχώρηση από την εταιρία του συνάδελφου Παπανικολόπουλου που είχε τους κωδικούς μας έκοψαν την πρόσβαση και δεν μπορούμε πλέον να αναρτήσουμε κανένα έγγραφο.
8. Η δουλειά μας και η αταλάντευτη θέση μας, υπέρ των εργαζομένων φαίνεται καθαρά στην συμφωνία που συνυπογράψαμε με την Διοίκηση στην συνάντηση μας στις 21-11-2007. Στην συμφωνία αυτή υιοθετήθηκαν σχεδόν όλες οι προτάσεις τις ΕΥΑΕ.
9. Καύσωνας: Όταν οι συνάδελφοι μας υπέφεραν από τον καύσωνα η παρέμβαση μας ήταν άμεση. Σας ενημερώσαμε με ανακοίνωση της επιτροπής. Αφού ήρθαμε σε επαφή με τον γιατρό του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου κ Ιωάννη Δρίτσα, μας συνέταξε τις οδηγίες: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΥΣΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ, που σας τις γνωστοποιήσαμε μέσα από τον μικρόκοσμο, μαζί με την επείγουσα εγκύκλιο της Επιθεώρησης Εργασίας, για να είμαστε όλοι ενήμεροι και να διεκδικούμε όλα όσα έχουν κατοχυρωθεί με το νόμο.
10. Κεντρική ΕΥΑΕ ομίλου ΟΤΕ: Στις επαφές μας με την ΓΣΕΕ και την ΟΜΕ-ΟΤΕ σε συνεργασία με την ΕΥΑΕ της ΟΤΕ-ΝΕΤ προτείναμε, την εκλογή κεντρικής ΕΥΑΕ για όλο τον όμιλο ΟΤΕ.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ υπέγραψε ΣΣΕ με την Διοίκηση του ΟΤΕ για τις εκλογές ΕΥΑΕ στον
ΟΤΕ, η πρόταση μας δεν έγινε αποδεκτή ούτε διεκδικήθηκε στην υπογραφή της ΣΣΕ.
Αδυναμία είχαμε στην σύνδεση και ενεργοποίηση των εκλεγμένων για την υγιεινή και ασφάλεια σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα.
Η δράση μας θα μπορούσε να ήταν καλύτερη εάν εμείς σαν Επιτροπή γνωρίζαμε περισσότερα, εάν δουλεύαμε όλα τα μέλη της επιτροπής περισσότερο, εάν υπήρχε καλύτερη συνεργασία με το σωματείο.
Ξέρουμε ότι όλες οι ΕΥΑΕ, σε όλες τις εταιρείες αντιμετωπίζουν κάποια εχθρότητα των σωματείων, κακώς λέμε εμείς γιατί άλλα είναι τα καθήκοντα της ΕΥΑΕ και άλλα είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του σωματείου.
Συνάδελφοι
Στην πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία έχω τιμή και την χαρά να σας ενημερώσω, χωρίς να περιαυτολογήσουμε σαν επιτροπή ότι, στις επαφές μας με άλλες ΕΥΑΕ, το ΕΛΙΝΥΑΕ, την ΟΜΕ-ΟΤΕ, την ΓΣΕΕ, το έργο για την υγιεινή και ασφάλεια που έχει γίνει στην Cosmote δεν έχει γίνει σε καμία άλλη επιτροπή.
Οι σωστές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας σαφώς διαμορφώνουν ένα πολύ καλό εργασιακό κλίμα, από το οποίο κερδίζουν και οι εργαζόμενοι και η εταιρεία.
Πιστεύουμε ότι η Υγιεινή και Ασφάλεια είναι επένδυση για την εταιρεία, συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στο καλό εργασιακό κλίμα αλλά και στην εικόνα προς τα έξω.
Οι νόμοι
προβλέπουν το ελάχιστο που έχει επιβάλει το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι στους εργοδότες.
Αυτό το ελάχιστο που προβλέπουν οι νόμοι καθημερινά αμφισβητείτε από τους εργοδότες στο βωμό του κέρδους και της μετοχής στο χρηματιστήριο.
Μόνο με την συμμετοχή και την βοήθεια όλων σας καθημερινά στους χώρους εργασίας θα συνεχίσουμε να δίνουμε την μάχη για τα μικρά τα καθημερινά αλλά και για τα μεγάλα προβλήματα της υποδομής, για τις αυθαιρεσίες και παρατυπίες των προϊσταμένων και της Διοίκησης.
Θέλουμε ακόμα καλύτερη συνεργασία με την Διοίκηση.
Ελπίζουμε πιστεύουμε και θα επιδιώξουμε καλύτερη συνεργασία με το σωματείο.
Μαζί με το σωματείο που έχει το δικαίωμα για κινητοποιήσεις θα πετύχουμε περισσότερα.
Πρέπει όμως να έχουν όλοι καθαρό ότι, αλλά είναι τα συμφέροντα της εργοδοσίας και αλλά των εργαζομένων, άλλοι είναι οι στόχοι και οι επιδιώξεις της εργοδοσίας και άλλες είναι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων.
Συνάδελφοι
Η υποδοχή της επιτροπής στους χώρους εργασίας και η εμπιστοσύνη σας σε όσα μας μεταφέρεται (πολλές φορές προβλήματα έξω από την αρμοδιότητα της επιτροπής) δείχνει ότι περιμένατε ακόμα περισσότερα από την επιτροπή.
Εμείς θα συνεχίσουμε, να μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε και να παλεύουμε πάντα δίπλα σας στους χώρους εργασίας.
Η υγεία μιας ανθρώπινης ζωής αποτελεί αξία αδιαπραγμάτευτη .
Ευχαριστώ

Προγραμματισμός δράσης ΕΥΑΕ:
Εργασιακό περιβάλλον:
Θερμοκρασία, εξαερισμός, κλιματισμός, θέρμανση, φωτισμός: Γενικός, τοπικός, κοινόχρηστος, ασφαλείας, εξωτερικός.
Επαγγελματικοί κίνδυνοι: α) Θέση εργασίας μπροστά σε Η/Υ, κάθισμα, τραπέζι, οθόνη TF, αυχενικό, τενοντίτιδα, μέση, κλπ β) .
Καθαριότητα: α) Έλεγχος της σύμβασης καθαρισμού και στα συνεργεία του εργολάβου. β) WC ανδρών, γυναικών, επάρκεια & καθαρισμός ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και τις βάρδιες. γ) Καθαρισμός μοκετών.
Πυρασφάλεια: Εξοπλισμός, έξοδοι κινδύνου, κλπ
Προσωπικά δεδομένα: Έλεγχος που υπάρχουν κάμερες, Όχι κάμερες μέσα στους χώρους εργασίας, κλπ.
Πρώτες βοήθειες: Εξοπλισμός, εκπαίδευση, φαρμακεία, κλπ
ΑΜΕΣΑ:
Κάπνισμα: Να συμμορφωθούμε σαν εταιρεία πανελλαδικά με όσα λέει ο νόμος, δίνοντας λύσεις όπου χρειάζεται, σεβόμενοι βέβαια και το δικαίωμα του καπνιστή.
(Χώροι για κάπνισμα, ενίσχυση εξαερισμού, ιονιστές, κλπ).
Κτίριο Αρχείου Αχαρνών.
Κλιματισμός
κτιρίου Αχαρνών.
Γενικά:
Συνεργασία με Διοίκηση και υπεύθυνους κτιρίων.
Επαφή με ΕΛΙΝΥΑΕ, ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΓΣΕΕ, άλλες ΕΥΑΕ.
Σύνδεση με περιφέρεια Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο.
Site EYAE στο microcosmo.
Συνεργασία και κοινή δράση με το σωματείο.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=6l0dehVuHRKwNaQU
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=XeOqVJUTkuQdWLJx
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=EnXDOtTdSsDVd0jc
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=dahZV89SBCRFHnF3
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=V1MLCqNyGs18p3ug
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=lwTYgdhHzF1qccGp
ΥΛΙΚΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: http://ew2007.osha.europa.eu/campaignmaterials
ΣΕΠΕ: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=tHeZjsqSamzi82Xv
ΕΛΙΝΥΑΕ: http://www.elinyae.gr/el/index.jspΣτις 21-11-2007, Συνυπογράψαμε με τη Διοίκηση τα παρακάτω.

Α: ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
Να υπάρχουν σ όλα τα κτίρια. Οι Τεχνικοί Ασφαλείας και ο Γιατρός εργασίας, να καταγράφουν ΟΛΑ τα προβλήματα.
Όσες υποδείξεις φτάνουν στη Διοίκηση με Μail από τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας.
α) Να κοινοποιούνται άμεσα στον υπεύθυνο κτιρίου που αφορούν.
β) Να επικολλούνται στο βιβλίο υποδείξεων του αντίστοιχου κτιρίου.
γ) Να κοινοποιούνται στην ΕΥΑΕ στο Μail eyae@cosmote.gr.
Β: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Να δοθεί αυστηρή εντολή στους υπευθύνους για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Υγιεινή & Ασφάλεια, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη της εταιρείας και των εργαζομένων & υλοποίηση όσων γράφονται στα βιβλία υποδείξεων.
Γ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ενημέρωση του προσωπικού. Υπάρχει πρόγραμμα ενημέρωσης.
Δ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Για να αποφύγουμε τις αλλεργίες, τις πνευμονίες, την νόσο των λεγεωνάριων.
Μέσα στο 2006 & 2007 τι ακριβώς εργασίες έγιναν στις κεντρικές μονάδες, στiς μονάδες split, κλπ. *ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ COSMOTE.
Τι λύση δόθηκε στα νερά από τις κεντρικές μονάδες. *ΑΧΑΡΝΩΝ
Ρύθμιση θυρίδων (καπέλο αναστροφής), καθαρισμός φίλτρων, ενεργών στοιχείων και κεντρικών μονάδων κάθε χρόνο με ειδικό υγρό καθαρισμού. *ΝΥΜΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
Αποχέτευση νερών από κεντρικές μονάδες. *ΑΧΑΡΝΩΝ
Λειτουργία και ενίσχυση του εξαερισμού. *ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Α. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
Ε: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΥΑΕ
Στέγαση της ΕΥΑΕ. Γραφείο με τραπέζι συνεδριάσεων για 8 άτομα, PC, τηλέφωνο, καρέκλες, κλπ.
Οικονομικά, κάλυψη εξόδων για την διενέργεια των ελέγχων και την λειτουργία της επιτροπής. *ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ.
Σε συνέδρια και ημερίδες για την Ασφάλεια και Υγεία να συμμετέχουμε σαν εταιρεία με εκπροσώπους τις Διοίκησης και της ΕΥΑΕ.
ΣΤ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ομιλίες από κάποιον ειδικό.
Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους εργαζόμενους.
Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συνδρομητές στον λογαριασμό τηλεφώνου.
Ζ: ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το 2008 να ασχοληθούμε με το κάπνισμα. Να συμμορφωθούμε σαν εταιρεία πανελλαδικά με όσα λέει ο νόμος, δίνοντας λύσεις όπου χρειάζεται, σεβόμενοι βέβαια και το δικαίωμα του καπνιστή.
Η: ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Να δοθεί τέλος στην επικίνδυνη συσσώρευση χαρτοκιβωτίων, στους χώρους εργασίας. *ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΤΌΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ.
Θέλουμε πλήρη ενημέρωση για το κτίριο της Αχαρνών (αρχείο) για στατικότητα, πυρασφάλεια, σχέδιο διαφυγής, αριθμό πολεοδομικής αδείας αρχικής και επισκευών. *ΕΝΤΟΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.
Άμεσα να γίνει *ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Γιατρό εργασίας.
Σαν ΕΥΑΕ θέλουμε να γνωρίζουμε τον αριθμό αδείας της πολεοδομίας αρχική και επισκευών για να κάνουμε τον έλεγχο με τον τεχνικό μας σύμβουλο, γιατί το θέμα είναι εξειδικευμένο.
Σύμβαση καθαρισμού : Πόσες καθαρίστριες προβλέπονται ανά βάρδια, ανά κτίριο, ανά όροφο, κλπ. Και τα πιστοποιητικά υγείας.
Ενίσχυση του εξαερισμού στους χώρους για καπνίζοντες & τοποθέτηση Ιονιστών. *ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.
Call center, να ληφθούν μέτρα, για ηχοαπορόφηση. *ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Να βρεθεί μεγαλύτερος χώρος εργασίας για τους τεχνικούς. *ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ CTI/PBX .
Θ: ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Να βρεθεί και να ενημερωθεί το βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας & Γιατρού Εργασίας.
Άμεση αντικατάσταση ληγμένων μέσων πυρόσβεσης- πρόσθεση υλικών όπου λείπουν.
∆δημιουργία ομάδας πυρόσβεσης και απομάκρυνση λανθασμένων εγγράφων μπροστά στις πυροσβεστικές φωλιές.
Αντικατάσταση φαρμάκων που έχουν λήξει.
Εκπαίδευση-Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Υ & ΑΕ (ΜΑΠ από οδηγούς των clarks).
Ενίσχυση του συνεργείου καθαριότητας τουλάχιστον στους αποθηκευτικούς χώρους.
Τουαλέτες,
Έλεγχος, σωλήνες που αιωρούνται από τα ταβάνια ( ίσως γκάζι), λέβητας θέρμανσης που δεν απομονώνεται.
Έλεγχος, δολωματικοί σταθμοί με σήμανση αλλά χωρίς το ειδικό κουτί Ληγμένα πιστοποιητικά απεντόμωσης–μυοκτονίας.
Αντικατάσταση, λάμπες στις σημάνσεις ΕΧΙΤ.
Ι: ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ
Άμεσα προμήθεια φορητού δοσίμετρου για την ακτινοβολία. *Η COSMOTE ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Πατάρια και ράγα αναρρίχησης Rail lok στους ιστούς. Όπου τεχνικά μπορεί να γίνει. Σήμανση όπου δεν υπάρχει.
Περιοδική εκπαίδευση ενημέρωση για την ακτινοβολία και τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Να εξετασθεί η άποψη των εργαζομένων για “Περιοδικές ιατρικές εξετάσεις ανά 3 μηνο”.
Ατομικός ρουχισμός: α) Την αντικατάσταση στον εξοπλισμό που έχει φθαρεί. β) Παπούτσια πιο ζεστά, κάλτσες χοντρές, κάλτσες ισοθερμικές).
Κ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Όλες οι υποδείξεις της ΕΥΑΕ θα υλοποιηθούν: Μικροεπισκευές (σπασμένα πλακάκια, αντιολισθητικές λωρίδες, γυψοσανίδες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κλπ), Φαρμακεία, επάρκεια φαρμάκων και να μην είναι ληγμένα, σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου (φωτιάς, σεισμού), χώροι ανάπαυσης, Άμεση αντικατάσταση των ληγμένων πυροσβεστήρων, κλπ .


Χρήσιμα τηλέφωνα: Επιθεώρηση εργασίας
2486180 Ανατ Αττική 3312275 Ανατ Τομέας
2484210 Ανατ Αττική 3702407 Σταδίου 29
8144130 Άνοιξη 8835717 Δυτ Τομέας
6664244 ΚΕΠΕΚ 6668896 ΚΕΠΕΚ Δ/ντης